Samuel Karlsson
Bil AB

Lindesberg

En bilsäljare som bryr sig

Öppettider

Månd – fred 9 – 18
lörd 10-15 - sönd 11 – 15


​​​​​​​Verkstad öppet
Månd - fred 7 - 16

Integritetspolicy

Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du väljer att kontakta oss via vårt boka service formulär. Den information vi samlar in om dig är namn, adress, e-post, telefonnummer och ditt fordons registeringsnummer (de fält du valt att fylla i formuläret).

Användning av information och syfte
Den information vi samlar in från dig används till att kontakta dig via ditt telefonnummer eller e-post samt att kunna utföra den efterfrågade tjänst du efterfrågar via vår webbplats.
Radera personuppgifter
Du kan när som helst kontakta oss för att få veta vad för personuppgifter vi har sparat om
dig eller om du vill ha dina personuppgifter raderade.